Khabar Hai – 20th September 2022

(Maryam Nawaz Case Hearing in Court)