Imran Khan’s speech in Chishtian Jalsa – 7th September 2022

Imran Khan’s aggressive speech in Chishtian Jalsa – 7th September 2022

Youtube Full Speech