Khabar Hai – ISPR Reaction on Imran Khan’s Statement – 5th September 2022

Khabar Hai (ISPR Reaction on Imran Khan’s Statement) – 5th September 2022